Пречиствателни станции, резервоари, кало-маслоуловители, шахти

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

 НЕМСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ СГЛОБЕНИ В СЛОВЕНИЯ!!!

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - ОПИСАНИЕ НА SBR СИСТЕМАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

 

Пречиствателни станции Kreacia са немски пречиствателни станции с оригинална немска система за управление (компютър, магнитни вентили и компресор), оригинални немски еърлифтове и въздуходувки, но окомплектовани с произведените от Roto-Словения резервоари и сглобени в техните заводи. Тези пречиствателни станции представляват аеробни автоматизирани SBR био-реактори, управлявани от микропроцесорен модул с LCD екран, при които не е необходимо добавяне на каквито и да е консумативи освен ток. Те притежават международен сертификат за системата на работа, както и сертификат за гарантиране на изходящите параметри и качеството на пречистване, които постига тази система. Немската прецизност на управление на тези пречиствателни станции, избора на SBR принципа на работа и словенското качество на полиетиленовите резервоари ги нареждат на първо място по качество и надеждност сред пречиствателните станции в България и Европа.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SBR БИО-РЕАКТОРА ПРИ НЕМСКИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO И ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ SBR СИСТЕМА НА ПРЕЧИСТВАНЕ?

 

Това е най-ефективната система за пречистване на отпадъчни води при минимални разходи. Sequencing Batch Reactor (SBR) е био-реактор, който третира септичните води на порции, като всяка порция преминава последователно през всички етапи на пречистване, управлявани от компютъра. При тези пречиствателни станции НЕ е възможно изливане на НЕ пречистени води на изхода на пречиствателната станция при правилна експлоатация. Точно за това този принцип на третиране на отпадъчни води е единствения одобрен принцип при работата на големи градски общински пречиствателни станции.

 

Тези SBR пречиствателни станции са скъпи, но ефективни! При продаваните от нас пречиствателни станции, оригиналното Немско микропроцесорно управление се грижи за непрекъснато поддържане на оптималния режим на пречистване, независимо от интензитета на натоварване във всеки един момент. Компютъризираното управление поддържа и окисляването на отпадъчната вода до точно определени норми съгласно необходимостта на бактерията и в зависимост от количеството на отпадъчната вода.

 

Всички наши пречиствателни станции за битови нужди са инсталирани само в 1 полиетиленов резервоар (цялостна отливка) с монтираните в него системи и прегради с цел постигане на максимална здравина и лесен монтаж. Тези резервоари са отляти от първокачествен полиетилен с ниска плътност, който дори при силно прегъване не се чупи и имат специфично оребряване защото са специално проектирани за подземен монтаж. Производителя ROTO разработи тази форма и оребряване на резервоарите с помоща на специализиран професионален софтуер и стенд за изпитания, като постигна отливка с най-равномерно статично натоварване след вкопаване.

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO - ПРЕДИМСТВА:

 

 • работят на принципа на най-ефикасния метод за третиране на отпадъчни води - немски SBR био-реактор
 • оригиналното Немско управление има възможност за промяна на настройките (от оторизирано сервизено лице) на всеки един отделен процес за работа при най-различни нетипични изисквания (пиково ежедневно свръх натоварване в определени часове от денонощието; изискване за по-бързо зараждане и развитие на бактериите при стартиране на пречиствателната станция, поддържане за най-голям период от време живота на бактериите при липса на постъпващи фекални води; настройка за работа при специфичните условия на консуматора - примерно при офиси или цехове с голям дебит на отпадните води, но с намалено съдържание на фекалии; и др.).

 • изключителна здравина, надеждност и много дълъг живот - пречиствателните станции са монтирани само в 1 полиетиленов оребрен резервоар (цялостна отливка).Prechistvatelni stancii - zdravina
 • бърз и лесен монтаж на пречиствателна станция - монтира се само 1 резервоар и табло за управление в рамките на 3 часа ако всичко друго е подготвено предварителноPrechistvatelni stancii - lesen montaj
 • напълно автоматизирана работа - автоматично превключване и следене на режимите и натоварването на пречиствателната станция
 • ниски разходи за работа и поддръжка на пречиствателната станция - нуждае се от минимален разход на ток (от 0,47 - 1,5 кW/ч. за денонощие)Prechistvatelni stancii - razhodi
 • оптимална работа на пречиствателните станции дори и при екстремни условия и натоварване
 • пречиствателните станции сами откриват и сигнализират за грешки и повреди.
 • лесна работа и манипулация от неспециалисти - посредством 3 бутона, LCD дисплей и прости разбираеми диаграми и символи.
 • ефективна работа и малко натрупване на утайки - по-рядко нужда от профилактика (веднъж на 2 - 3 години)
 • защита от прекъсване на електрозахранването - вградена памет за възстановяване на процесите от сащото положение.
 • липса на въртящи части в био-реактора - съгласно спазване на Европейска директива за безопасност
 • пречиствателни станции ROTO разполагат с обем не по-малък от 0,6 кубика за всеки еквивалент жител с цел осигуряване необходимото време за престой (третиране) на отпадъчните води в пречиствателната станция, както и за да има достатъчно място за развитие на необходимото количество бактерии. Този минимален обем позволява на нашите пречиствателни станции да поемат екстремни натоварвания за определен период от време.
 • международен немски сертификат относно системата на работа, както и сертификат за гарантиране на изходящите параметри и качеството на пречистване, които постига тази система
 • пречиствателни станции ROTO са разработени и изцяло отговарящи на Европейските изисквания и норма ЕN 12566.
 • пречиствателните станции притежават сертификат за Европейско качество СЕ
 • богат опит на производителя. През 40 годишната история на ROTO са произвеждани 7 различни поколения пречиствателни станции, усъвършенствани и модернизирани във времето. Инсталирани са много пречиствателни станции в Словения, Хърватия, Сърбия, Франция, Италия, Македония, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Румъния, Гърция, Арабските страни и др.

 

10 ВАЖНИ СЪВЕТА ПРИ ИЗБОР НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ (кликни тук)

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пречиствателните станции имат за цел да пречистят битовите отпадъчни води от различни източници (тоалетни, умивалници, душове, вани, кухни, перални, миялни и др. както от жилищни сгради, така и от хотели, офиси, предприятия и т.н.) до параметри в допустими норми от Българското и Европейско законодателство за да бъдат годни за свободно изхвърляне в природата без това да навреди на околната среда.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - ОРАЗМЕРЯВАНЕ ИЛИ КОЛКО ВОДА ХАРЧИ ЧОВЕК НА ДЕН?

Prechistvatelni stancii - orazmeriavane
Средните Европейски разходни норми на вода на еквивалентен жител в жилище за денонощие са:
- 150 л/човек/ден,
- 60 гр. BPK5/човек/ден (5 дневна биохимична необходимост от кислород),
- 120 гр. KPK/oseba/ден (химична необходимост от кислород),
- 13 гр. NH4-N/човек/ден (азот),
- 3 гр. PO4-P/човек/ден (фосфор).
 
Капацитета на нашите битови пречиствателни станции най-общо се обозначава в брой еквивалент жители или по-точно на количеството отпадъчни битови води за едно денонощие от тези еквивалентни жители. За един еквивалент жител се приема количеството на отпадъчните води от дейноста на човек в зряла възраст при постоянно живеене и обитаване на жилище при пълноценно ползване на всички свои нужди (тоалетна, баня, готвене, миене, пране и т.н.). Минималния работен обем за качествено пречистване за 1 еквивалент жител (ЕЖ) е от 600 до 800литра. При липса на достатъчен обем за всеки Еквивалент Жител (ЕЖ) могат да се появят проблеми в качеството на пречистване.
Тази информация е залегнала при проектирането на нашите пречиствателни станции!

ЛЮБОПИТНО

2 деца до 12 годишна възраст се приемат за 1 е.ж.
За хотели се приемат 3 човека за 1 е.ж.
За къщи за гости (с кухня) се приемат 2 човека за 1 е.ж.
За къщи за гости (без кухня) се приемат 3 човека за 1 е.ж.
За работни места (офиси, цехове и т.н.) се приемат 4 човека за 1 е.ж.
За ресторант се приемат 10 човека за 1 е.ж.

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ИЛИ ИЗГРЕБНА ЯМА?

Сравнение на разходите за септична водонепропусклива изгребна яма (съгласно нормативните изисквания) и пречиствателна станция Roto. Изчисленията са правени за 6 еквивалентни жители

  Изгребна яма 8000 литра Пречиствателна станция 6 е.ж (5000 л)
Първоначални разходи 2500 лв 6500 лв
Изпомпване за 1 година 14 пъти по 150 лв. = 2 100 0,5 пъти по 100 лв. = 50 лв
Изпомпване за 10 години 21 000 лв. 500 лв
Електроенергия за 1 год 0 лв. 64 вата по 9,2 часа на ден=32 лв
Електроенергия за 10 год 0 лв. 320 лв
Разходи за ремонт за 10 г 2 пъти по 1000 лв. 0 лв.
Общо разходи за 1 г. 2 100 лв. 82 лв.
Общо разходи за 10 г. 23 000 лв. 820 лв.

След около 2 години ще се изравнят направените разходи за изгребната яма и пречиствателната станция. Всяка следваща година изгребната яма ще се нуждае от все повече разходи.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Всички процеси в нашите пречиствателни станции се осъществяват естествено без необходимост от добавяне на каквото и да било. В тези пречиствателни станции се създават и поддържат подходящи условия за естествено зараждане и протичане на обичайните природни процеси по разграждане на отпадните води и неутрализиране на вредните им съставки. Пречиствателни станции ROTO представляват екологични БИО-РЕАКТОРИ, управляващи и ускоряващи естествените природни процеси по разграждане и усвояване на отпадъчните води.

Prechistvatelni stancii - technologia

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ ПРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - SBR

1. Вход на септичните води в пречиствателната станция - в камерата за денитрификация

2. Денитрификация (камера 1) - отделяне на азотните соли - анаеробно

3. Нитрификация (камера 2) - окисляване на амоняка до нитрати - аеробно (с интензивно окисляване)

а) оксидиране на амониевият азот до нитрити - с помоща на бактерии и въглерод

б) оксидиране на нитритите до нитрати - с помоща на друг вид бактерии и въглерод

Въглерода се доставя чрез окисляването на органичните материи посредством високата концентрация на разтворен кислород в тази камера.

При SBR пречиствателните станции процесите в двете камери са свързани и взаимнонеобходими, поради което компютъра управлява преливането на биомаса от първото във второто отделение и обратно.

4. Отделяне на пречистената вода от активната кал (бактериите) - чрез утаяване

5. Изхвърляне на пречистената вода от пречиствателната станция.

ВИЖТЕ ПОДРОБНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПО СИСТЕМАТА SBR (кликни тук)

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ КОИТО ПРИТЕЖАВАТ НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

- Сертификат за удостоверяване качеството на изходящите пречистени води издаден от Universitat Stuttgart-Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart

- Сертификат удостоверяващ здравината на резервоарите и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения с номер PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.

НОРМИ И СТАНДАРТИ НА КОИТО ОТГОВАРЯТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Степента на пречистване на отпадните води при пречиствателни станции ROTO е в съответствие с действащата нормативна уредба в България и Европа за пределно допустими концентрации на пречистените води предназначени за заустване в приемник 2-ра категория. А именно:

Параметър Очаквана стойност (мг/л) Максимално допустими Европейски норми (мг/л)
БПК5 (BOD5) 10 25
ХПК (COD) 35 90
Амониев азот (NH4-N) < 5 10
Токсичност (TOC) 15 30
Неразтворими вещества < 0.2 0.3
Ниво на пречистване 90% 85%

Тези показатели отговарят на ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година (91/271/ЕИО) за пречистването на градските битови отпадни води, Евростандарт EN 12566–3, Закона за водите, Закон за опазване на околната среда, НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти.

Пречиствателни станции ROTO са проектирани и съгласувани и със следните стандарти:

• EN 12255-5 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 2000 еквивалентни жители с биологично разграждане.
• EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. 3. точка - Сглобяеми модулни пречиствателни станции.
• EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част 1: Общи изисквания
• EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика
• EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи
 
Пречиствателната станция отговаря на европейските стандарти, което се потвърждава от сертификат на базата на направените лабораторни замервания от института Universität Stuttgart-Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft Prüfstelle für Kleinkläranlagen, pod števiko testiranja: Nr. V02/2009
При по-високи специфични изисквания, пречиствателни станции ROTO могат да постигнат и по-високи нива на пречистване!

Снимки на проби взети от пречиствателни станции Roto. Вижда се ясно утаената бактерия "активна кал" на дъното и чистата вода над нея. Пречистената вода не съдържа миризми и е годна за поливане.

Пречистена вода Пречистена вода2

НОВО!!!

SBR-S - ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Пречиствателни станции ROTO от най-ново поколение разполагат с няколко допълнителни възможности, които ги нареждат сред най-интелегентните модулни пречиствателни станции за битови нужди произвеждани някога. Техните предимства са следните:
1. Дистанционно управление - по всяко време от всеки компютър или мобилен телефон.
2. Аларми при възникване на проблем - под формата на електронна поща или SMS съобщения.
3. Оптимизирана консумация на електроенергия и поддържане на оптимални условия за размножаване (или подтискане на размножаването) на микроорганизмите - с помоща на сензори за следене на количеството на разтворения кислород в системата.
4. Запис на пълната история на работата - записвани на MCN сървъра в Словения.
5. Оперативна съвместимост със съществуващите системи SCADA чрез SQL база данни.
6. Постоянен мониторинг на преминаващото количеството на водата - чрез сензори за ниво.
7. Онлайн наблюдение на параметрите в пречиствателната станция.
Дистанционното управление дава възможност за:
- повишаване качеството на работа - система за дистанционен контрол позволява да се настроят оптимално всички параметри на съоръжението, от което да се постигне и възможно най-високото качество на пречистване. - предотвратяване на повреди и екстремни ситуации - чрез предупредителните аларми и възможността за бърза дистанционна намеса се предотвратяват екстремните ситуации.

- намаляване на разходите - с помоща на дистанционния контрол системата работи в оптимален режим, което ще понижи значително оперативните разходи (електроенергия, посещения, по-малко ремонт на дефектирали части, тъй като се избягват екстремни ситуации и др.).

РЕЗЕРВОАРИ

РЕЗЕРВОАРИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предлаганите от нас резервоари от полиетилен са с обеми от 2 000 до 50 000 литра и са предназначени за:

1. Резервоари за събиране на дъждовни води или съхранение на питейна вода за битови нужди. Тези резервоари се използват за захранване на домакинството с битова или питейна вода или осигуряване на вода за поливане.

 Диаграма на потребление на вода в домакинстото

 
Диаграма вода домакинствоРезервоари за дъждовни води

 

2. Резервоари за събиране и съхраняване на септични отпадни води (изгребна яма).

 Септичен резервоар

 

3. Големи резервоари от полиетилен. Резервоари за големи количества вода за промишлени нужди, включително за противопожарен воден запас.

 Големи резервоари

 4. Резервоари за съхраняване на всякакви течности не агресивни към полиетилена включително и за промишлени нужди. В това число резервоари за киселини, основи и всякакви химикали в допустими умерени концентрации.

Резервоарите могат лесно да бъдат свързвани скачено един друг за постигане на много големи обеми.

 Скачени резервоариЗаварени резервоари

 

ВИДОВЕ РЕЗЕРВОАРИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

1. Резервоари за чисти води (включително за питейни)

Резервоар 12000 резервоари за подземен монтаж (от 500 литра до 50 000 литра)
Резервоар 10000 резервоари за надземен монтаж - самостоящи (3500 л, 5000 л, 7500 л. и 10000 литра)

2. Резервоари за септични отпадни води (от 500 литра до 50 000 литра)

Резервоар септичен - резервоари с една камера
- резервоари с две камери
- резервоари с три камери

СТРУКТУРА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

Резервоарите на Roto са произведени от първокачествен полиетилен със защита против стареене при излагане на слънцето (ултра-виолетова защита). Метода на производство на тези резервоари е ротационното леене. Резервоарите с обем до 12 000 литра са произведени от цялостна отливка, без снадки, заварки и уплътнения, а тези с обем над 12 000 литра - от 2 или повече отливки, сглобени посредством неръждаеми крепежни елементи, както и заварени отвътре и отвън.

 Матрица резервоар 12000

 От 2008 г. предлагаме нашите резервоари за подземен монтаж в нова усъвършенствана форма. Проектирането на новите резервоари се осъществи посредством специализиран софтуер за постигане на оптимална форма на резервоари за подземен монтаж с възможно най-малко вътрешно и външно напрежение във всяка една точка по време на експлоатация под действието на подземните натоварвания за голям период от време.

Тестове при проектиране на новата форма Тестове нова форма

С разработването на новата форма на резервоарите се постигна:

• Подобряване на здравината• Намаляване на теглото• Нов дизайн• Морално остаряване на старите резервоари• По-лесно сглобяване на скачени резервоари• Подобряване на производствения процес• Създаване на по-качествен продукт

От 2013 година всички резервоари с обем 12 000 литра и повече, предназначени за подземен монтаж се произвеждат в последната модифицирана матрица за получаване на оптимална здравина в зоните, които са предназначени за присъединяване на входни или изходни тръби. Поради специфичното предназначение на тези зони е възможно потенциално отслабване на конструкцията, предизвикано от допълнително изрязаните отвори за присъединяване на тръби, както и от голямата сила на действие на вече заварена към резервоара тръба, действаща, като лост под действието на движенията на земните маси при улягането им.

Точно в тези зони е изградено допълнително ребро, поддържащо конструкцията.

Подобрена форма с ребро за усилване на слабите зони

 

PIA СЕРТИФИКАТИ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

1. Резервоарите притежават международни сертификати (номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen), относно здравината на резервоарите и възможността да бъдат ползвани в строителството, като трайни строителни съоръжения, съгласно изискванията на EN12566-3.

2. Нашите резервоари притежават и сертификат, удостоверяващ тяхната годност за съхранение на питейна вода и течности от хранително-вкусовата промишленост.

3. Декларация за съответствие на изискванията на Европейска директива 89/106/ЕЕС, относно конструкцията и относно изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.

Поради това тези резервоари са подходящи да бъдат използвани за каптажи, както за малки къщи, така и за големи хотели и цели селища!

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ПРЕД БЕТОННИТЕ

- по ниска себестойност (отчитайки материали, време, работна ръка, проектиране, поддръжка).

- ниски разходи за проектиране (направо се залагат готовите чертежи на резервоарите)

- малко тегло - лесен транспорт, разтоварване и манипулиране - в повечето случаи не е необходима механизация

- бърз монтаж (изкоп и пясъчно легло 20 см.) без да е необходимо укрепване на изкопа с бетон.

- дълъг живот - практически не гният и не стареят

- липса на необходимост от поддръжка (при бетона на всеки няколко години се налага основен ремонт)

- лесен ремонт (дори при смачкване или пробиване, лесно може да се изправи или завари с екструдер)

Ако не искате да стане това:

Резервоар от бетонРезервоар от бетонРезервоар от бетон


Инсталирайте това:

Резервоари за вода 12000, 20000, 30000, 40000, 50000 литра

 

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С UV-ЗАЩИТА ИЛИ "НЕ СЪМ БОГАТ ЗА ДА КУПУВАМ ЕВТИНО"

ЗАЩО ИМЕННО ПОЛИЕТИЛЕН С НИСКА ПЛЪТНОСТ?

 Полиетилен с ниска плътност е един от най-подходящите материали за направата на резервоари за вода, предназначен за подземен монтаж, поради факта, че този материал не гние и не корозира и запазва много дълго време своите качества. Периода на неговия разпад е с продължителност около 500 години. Освен това при прегъване полиетиленът с ниска плътност е много по устойчив от полиетилен с висока плътност. Примерно при смачкване на резервоар при възникнали непредвидени обстоятелства, резервоара няма да се счупи и няма да се пробие. След изправянето на резервоара той ще продължи да върши безпрепятствено предназначението си. При полиетилена с висока плътност ще се получи слаба зона на мястото на прегъването и дори може да се стигне до нарушаване на цялоста на стената и пробив. Полипропиленов резервоар подложен на натиск и огъване би се счупил на няколко парчета при което няма да е възможно да бъде възстановен.

Ето защо полиетилена с ниска плътност е по-скъп материал за производство:

 Полиетилен:

—(CH2—CH2)—

 

Получаване. Чрез радикалова полимеризация (Х=Н). При катализатор пероксиди реакцията изисква високо налягане (70 атм.) и висока температура (100°С). Полученият полиетилен - високо налягане (ниска плътност) е аморфен и има разклонени макромолекули с мол. маса до 50 000. Ако полимеризацията се проведе в присъствието на т. нар. катализатор на Циглер (TiCl4), достатъчно е налягане само около 2 атм. и температура 50-70°С, в резултат на което се образува линеен полиетилен - ниско налягане (висока плътност) с мол. маса до 3 млн. и с висока степен на кристалност.

 

Свойства. Полиетиленът - високо налягане е безцветен полупрозрачен материал (външно наподобава твърд парафин) - термично нестабилен, мек и гъвкав, стапя се при 85-110°С, а се встъклява при —50°С. Има инертния характер на висшите наситени въглеводороди спрямо органични разтво-рители, киселини и основи.

 

Приложение. Стоки за бита, опаковъчни материали (фолио, банки, флакони, бутилки, пенопласти и др.). Много добър електроизолатор. Разрешен е за опаковка на хранителни изделия и лекарства!

Ето защо ROTO-Словения са избрали именно полиетилен с ниска плътност и UV-защита, като материал за изработката на своите резервоари, независимо от по-високата цена спрямо останалите пластмаси.