ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

 НЕМСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ СГЛОБЕНИ В СЛОВЕНИЯ!!!

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - ОПИСАНИЕ НА SBR СИСТЕМАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

 

Пречиствателни станции Kreacia са немски пречиствателни станции с оригинална немска система за управление (компютър, магнитни вентили и компресор), оригинални немски еърлифтове и въздуходувки, но окомплектовани с произведените от Roto-Словения резервоари и сглобени в техните заводи. Тези пречиствателни станции представляват аеробни автоматизирани SBR био-реактори, управлявани от микропроцесорен модул с LCD екран, при които не е необходимо добавяне на каквито и да е консумативи освен ток. Те притежават международен сертификат за системата на работа, както и сертификат за гарантиране на изходящите параметри и качеството на пречистване, които постига тази система. Немската прецизност на управление на тези пречиствателни станции, избора на SBR принципа на работа и словенското качество на полиетиленовите резервоари ги нареждат на първо място по качество и надеждност сред пречиствателните станции в България и Европа.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SBR БИО-РЕАКТОРА ПРИ НЕМСКИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO И ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ SBR СИСТЕМА НА ПРЕЧИСТВАНЕ?

 

Това е най-ефективната система за пречистване на отпадъчни води при минимални разходи. Sequencing Batch Reactor (SBR) е био-реактор, който третира септичните води на порции, като всяка порция преминава последователно през всички етапи на пречистване, управлявани от компютъра. При тези пречиствателни станции НЕ е възможно изливане на НЕ пречистени води на изхода на пречиствателната станция при правилна експлоатация. Точно за това този принцип на третиране на отпадъчни води е единствения одобрен принцип при работата на големи градски общински пречиствателни станции.

 

Тези SBR пречиствателни станции са скъпи, но ефективни! При продаваните от нас пречиствателни станции, оригиналното Немско микропроцесорно управление се грижи за непрекъснато поддържане на оптималния режим на пречистване, независимо от интензитета на натоварване във всеки един момент. Компютъризираното управление поддържа и окисляването на отпадъчната вода до точно определени норми съгласно необходимостта на бактерията и в зависимост от количеството на отпадъчната вода.

 

Всички наши пречиствателни станции за битови нужди са инсталирани само в 1 полиетиленов резервоар (цялостна отливка) с монтираните в него системи и прегради с цел постигане на максимална здравина и лесен монтаж. Тези резервоари са отляти от първокачествен полиетилен с ниска плътност, който дори при силно прегъване не се чупи и имат специфично оребряване защото са специално проектирани за подземен монтаж. Производителя ROTO разработи тази форма и оребряване на резервоарите с помоща на специализиран професионален софтуер и стенд за изпитания, като постигна отливка с най-равномерно статично натоварване след вкопаване.

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO - ПРЕДИМСТВА:

 

 • работят на принципа на най-ефикасния метод за третиране на отпадъчни води - немски SBR био-реактор
 • оригиналното Немско управление има възможност за промяна на настройките (от оторизирано сервизено лице) на всеки един отделен процес за работа при най-различни нетипични изисквания (пиково ежедневно свръх натоварване в определени часове от денонощието; изискване за по-бързо зараждане и развитие на бактериите при стартиране на пречиствателната станция, поддържане за най-голям период от време живота на бактериите при липса на постъпващи фекални води; настройка за работа при специфичните условия на консуматора - примерно при офиси или цехове с голям дебит на отпадните води, но с намалено съдържание на фекалии; и др.).

 • изключителна здравина, надеждност и много дълъг живот - пречиствателните станции са монтирани само в 1 полиетиленов оребрен резервоар (цялостна отливка).Prechistvatelni stancii - zdravina
 • бърз и лесен монтаж на пречиствателна станция - монтира се само 1 резервоар и табло за управление в рамките на 3 часа ако всичко друго е подготвено предварителноPrechistvatelni stancii - lesen montaj
 • напълно автоматизирана работа - автоматично превключване и следене на режимите и натоварването на пречиствателната станция
 • ниски разходи за работа и поддръжка на пречиствателната станция - нуждае се от минимален разход на ток (от 0,47 - 1,5 кW/ч. за денонощие)Prechistvatelni stancii - razhodi
 • оптимална работа на пречиствателните станции дори и при екстремни условия и натоварване
 • пречиствателните станции сами откриват и сигнализират за грешки и повреди.
 • лесна работа и манипулация от неспециалисти - посредством 3 бутона, LCD дисплей и прости разбираеми диаграми и символи.
 • ефективна работа и малко натрупване на утайки - по-рядко нужда от профилактика (веднъж на 2 - 3 години)
 • защита от прекъсване на електрозахранването - вградена памет за възстановяване на процесите от сащото положение.
 • липса на въртящи части в био-реактора - съгласно спазване на Европейска директива за безопасност
 • пречиствателни станции ROTO разполагат с обем не по-малък от 0,6 кубика за всеки еквивалент жител с цел осигуряване необходимото време за престой (третиране) на отпадъчните води в пречиствателната станция, както и за да има достатъчно място за развитие на необходимото количество бактерии. Този минимален обем позволява на нашите пречиствателни станции да поемат екстремни натоварвания за определен период от време.
 • международен немски сертификат относно системата на работа, както и сертификат за гарантиране на изходящите параметри и качеството на пречистване, които постига тази система
 • пречиствателни станции ROTO са разработени и изцяло отговарящи на Европейските изисквания и норма ЕN 12566.
 • пречиствателните станции притежават сертификат за Европейско качество СЕ
 • богат опит на производителя. През 40 годишната история на ROTO са произвеждани 7 различни поколения пречиствателни станции, усъвършенствани и модернизирани във времето. Инсталирани са много пречиствателни станции в Словения, Хърватия, Сърбия, Франция, Италия, Македония, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Румъния, Гърция, Арабските страни и др.

 

10 ВАЖНИ СЪВЕТА ПРИ ИЗБОР НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ (кликни тук)

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пречиствателните станции имат за цел да пречистят битовите отпадъчни води от различни източници (тоалетни, умивалници, душове, вани, кухни, перални, миялни и др. както от жилищни сгради, така и от хотели, офиси, предприятия и т.н.) до параметри в допустими норми от Българското и Европейско законодателство за да бъдат годни за свободно изхвърляне в природата без това да навреди на околната среда.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - ОРАЗМЕРЯВАНЕ ИЛИ КОЛКО ВОДА ХАРЧИ ЧОВЕК НА ДЕН?

Prechistvatelni stancii - orazmeriavane
Средните Европейски разходни норми на вода на еквивалентен жител в жилище за денонощие са:
- 150 л/човек/ден,
- 60 гр. BPK5/човек/ден (5 дневна биохимична необходимост от кислород),
- 120 гр. KPK/oseba/ден (химична необходимост от кислород),
- 13 гр. NH4-N/човек/ден (азот),
- 3 гр. PO4-P/човек/ден (фосфор).
 
Капацитета на нашите битови пречиствателни станции най-общо се обозначава в брой еквивалент жители или по-точно на количеството отпадъчни битови води за едно денонощие от тези еквивалентни жители. За един еквивалент жител се приема количеството на отпадъчните води от дейноста на човек в зряла възраст при постоянно живеене и обитаване на жилище при пълноценно ползване на всички свои нужди (тоалетна, баня, готвене, миене, пране и т.н.). Минималния работен обем за качествено пречистване за 1 еквивалент жител (ЕЖ) е от 600 до 800литра. При липса на достатъчен обем за всеки Еквивалент Жител (ЕЖ) могат да се появят проблеми в качеството на пречистване.
Тази информация е залегнала при проектирането на нашите пречиствателни станции!

ЛЮБОПИТНО

2 деца до 12 годишна възраст се приемат за 1 е.ж.
За хотели се приемат 3 човека за 1 е.ж.
За къщи за гости (с кухня) се приемат 2 човека за 1 е.ж.
За къщи за гости (без кухня) се приемат 3 човека за 1 е.ж.
За работни места (офиси, цехове и т.н.) се приемат 4 човека за 1 е.ж.
За ресторант се приемат 10 човека за 1 е.ж.

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ИЛИ ИЗГРЕБНА ЯМА?

Сравнение на разходите за септична водонепропусклива изгребна яма (съгласно нормативните изисквания) и пречиствателна станция Roto. Изчисленията са правени за 6 еквивалентни жители

  Изгребна яма 8000 литра Пречиствателна станция 6 е.ж (5000 л)
Първоначални разходи 2500 лв 6500 лв
Изпомпване за 1 година 14 пъти по 150 лв. = 2 100 0,5 пъти по 100 лв. = 50 лв
Изпомпване за 10 години 21 000 лв. 500 лв
Електроенергия за 1 год 0 лв. 64 вата по 9,2 часа на ден=32 лв
Електроенергия за 10 год 0 лв. 320 лв
Разходи за ремонт за 10 г 2 пъти по 1000 лв. 0 лв.
Общо разходи за 1 г. 2 100 лв. 82 лв.
Общо разходи за 10 г. 23 000 лв. 820 лв.

След около 2 години ще се изравнят направените разходи за изгребната яма и пречиствателната станция. Всяка следваща година изгребната яма ще се нуждае от все повече разходи.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Всички процеси в нашите пречиствателни станции се осъществяват естествено без необходимост от добавяне на каквото и да било. В тези пречиствателни станции се създават и поддържат подходящи условия за естествено зараждане и протичане на обичайните природни процеси по разграждане на отпадните води и неутрализиране на вредните им съставки. Пречиствателни станции ROTO представляват екологични БИО-РЕАКТОРИ, управляващи и ускоряващи естествените природни процеси по разграждане и усвояване на отпадъчните води.

Prechistvatelni stancii - technologia

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ ПРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - SBR

1. Вход на септичните води в пречиствателната станция - в камерата за денитрификация

2. Денитрификация (камера 1) - отделяне на азотните соли - анаеробно

3. Нитрификация (камера 2) - окисляване на амоняка до нитрати - аеробно (с интензивно окисляване)

а) оксидиране на амониевият азот до нитрити - с помоща на бактерии и въглерод

б) оксидиране на нитритите до нитрати - с помоща на друг вид бактерии и въглерод

Въглерода се доставя чрез окисляването на органичните материи посредством високата концентрация на разтворен кислород в тази камера.

При SBR пречиствателните станции процесите в двете камери са свързани и взаимнонеобходими, поради което компютъра управлява преливането на биомаса от първото във второто отделение и обратно.

4. Отделяне на пречистената вода от активната кал (бактериите) - чрез утаяване

5. Изхвърляне на пречистената вода от пречиствателната станция.

ВИЖТЕ ПОДРОБНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПО СИСТЕМАТА SBR (кликни тук)

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ КОИТО ПРИТЕЖАВАТ НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

- Сертификат за удостоверяване качеството на изходящите пречистени води издаден от Universitat Stuttgart-Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart

- Сертификат удостоверяващ здравината на резервоарите и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения с номер PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.

НОРМИ И СТАНДАРТИ НА КОИТО ОТГОВАРЯТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Степента на пречистване на отпадните води при пречиствателни станции ROTO е в съответствие с действащата нормативна уредба в България и Европа за пределно допустими концентрации на пречистените води предназначени за заустване в приемник 2-ра категория. А именно:

Параметър Очаквана стойност (мг/л) Максимално допустими Европейски норми (мг/л)
БПК5 (BOD5) 10 25
ХПК (COD) 35 90
Амониев азот (NH4-N) < 5 10
Токсичност (TOC) 15 30
Неразтворими вещества < 0.2 0.3
Ниво на пречистване 90% 85%

Тези показатели отговарят на ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година (91/271/ЕИО) за пречистването на градските битови отпадни води, Евростандарт EN 12566–3, Закона за водите, Закон за опазване на околната среда, НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти.

Пречиствателни станции ROTO са проектирани и съгласувани и със следните стандарти:

• EN 12255-5 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 2000 еквивалентни жители с биологично разграждане.
• EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. 3. точка - Сглобяеми модулни пречиствателни станции.
• EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част 1: Общи изисквания
• EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика
• EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи
 
Пречиствателната станция отговаря на европейските стандарти, което се потвърждава от сертификат на базата на направените лабораторни замервания от института Universität Stuttgart-Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft Prüfstelle für Kleinkläranlagen, pod števiko testiranja: Nr. V02/2009
При по-високи специфични изисквания, пречиствателни станции ROTO могат да постигнат и по-високи нива на пречистване!

Снимки на проби взети от пречиствателни станции Roto. Вижда се ясно утаената бактерия "активна кал" на дъното и чистата вода над нея. Пречистената вода не съдържа миризми и е годна за поливане.

Пречистена вода Пречистена вода2

НОВО!!!

SBR-S - ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ROTO

Пречиствателни станции ROTO от най-ново поколение разполагат с няколко допълнителни възможности, които ги нареждат сред най-интелегентните модулни пречиствателни станции за битови нужди произвеждани някога. Техните предимства са следните:
1. Дистанционно управление - по всяко време от всеки компютър или мобилен телефон.
2. Аларми при възникване на проблем - под формата на електронна поща или SMS съобщения.
3. Оптимизирана консумация на електроенергия и поддържане на оптимални условия за размножаване (или подтискане на размножаването) на микроорганизмите - с помоща на сензори за следене на количеството на разтворения кислород в системата.
4. Запис на пълната история на работата - записвани на MCN сървъра в Словения.
5. Оперативна съвместимост със съществуващите системи SCADA чрез SQL база данни.
6. Постоянен мониторинг на преминаващото количеството на водата - чрез сензори за ниво.
7. Онлайн наблюдение на параметрите в пречиствателната станция.
Дистанционното управление дава възможност за:
- повишаване качеството на работа - система за дистанционен контрол позволява да се настроят оптимално всички параметри на съоръжението, от което да се постигне и възможно най-високото качество на пречистване. - предотвратяване на повреди и екстремни ситуации - чрез предупредителните аларми и възможността за бърза дистанционна намеса се предотвратяват екстремните ситуации.

- намаляване на разходите - с помоща на дистанционния контрол системата работи в оптимален режим, което ще понижи значително оперативните разходи (електроенергия, посещения, по-малко ремонт на дефектирали части, тъй като се избягват екстремни ситуации и др.).