За ROTO

ROTO е един от водещите производители в Централна и Западна Европа на пречиствателни станции за битови отпадни води, резервоари, каломаслоуловители, мазниноуловители, шахти и др. Компанията ROTO притежава 5 завода в 5 различни Европейски страни и нейните годишни приходи превишават 20 млн. евро. ROTO развива тази дейност вече 40 години и е монополист за продажбата на полиетиленови резервоари и пречиствателни станции в Словения и Хърватска, а също така е с много голям пазарен дял в много Европейски държави, като Македония, Франция, Англия, Румъния, Унгария, Скандинавския регион, така и в много страни от Африка, Северна Америка и Азия. Продуктите на фирмата отговарят на всички съвремени Европейски изисквания и норми, като притежават съответните сертификати за качество и покриване на изискуемите норми.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ROTO: