ТЕХНОЛОГИЯ

Запознайте се с детайлни подробности свързани с използваните технологии при работата на нашите пречиствателни станции, кало-маслоуловители и мазниноуловители, а така също и процеса от възникването на идеята и разработването на прототипа до производството на всички отделни продукти.

Технология използвана при нашите пречиствателни станции

Технология на сепариране на петролните продукти

Технология на отделяне на мазнините

Идея, разработка и производство в ROTO