Технология на отделяне на мазнините

Мазниноуловителите са предназначени за кухни и ресторанти - отделят мазнините с растителен и животински произход от отпадъчната  вода.

 

 

Мазниноуловител

 

 

Описание на мазниноуловителите:

 

Мазноуловителите са предназначени за отделяне на мазнините от животински и растителен произход от отходните води преди отичането им към пречиствателната станция, обществената канализация или природата.

Тяхната употреба е задължителна за ресторанти, хотели и заведения и във всички случаи при които се налага изхвърляне на животински или растителни мазнини.

Мазноуловителите са изработени от полиетилен и отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство и са съобразени със стандарта EN 1825, като също така притежават означението за качество CE.

 

Принцип и действие на мазниноуловителите.

В първата камера от отпадната вода постъпваща от кухнята се отделят едрите неразтворими частици чрез седиментация или изплуване. След което отпадната вода преминава във втората камера, където благодарение на по-малкото тегло на мазнините, съдържащи се в мръсната вода се извършва тяхното отделяне, при което те остават на похърхноста, а пречистената вода се отвежда от дъното на мазноуловителя към канализацията или природата.

Предлаганите от нас мазноуловители са предназначени за монтаж в подходящо помещение или за вкопаване под земята. Те са с капацитет от 0.3 до 250 литра в секунда (или повече) в зависимост от изискванията.