Технология на Пречиствателните станции

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

 

I. Технология на работа на SBR пречиствателните станции на Креация ЕООД

Използват се напълно естествени физични и биохимични методи, които по естествен начин извършват тези процеси в природата.

Пречиствателните станции работят изцяло на принципа на SBR-системата (последователна циклична порционна обработка на септичните води), която е най-ефективната система за пречистване, определена, като задължителна за използване в големите обществени пречиствателни станции!

Основни предимства:

- отпадъчните води се третират точно определено време на порции и преминават през всички необходими процеси.

- подава се точно необходимото количество въздух (нито повече, нито по малко) на бактериите.

- няма преливане на гравитация (препомпва се изцяло с компресор), което не позволява на не обработени отпадъчни води да преминат от едно отделение в друго или извън съоръжението.

- по-добро справяне с екстремни натоварвания. През деня екстремните количества отпадъчна вода се събират в запасния обем, а през ноща те се обработват. Така пречиствателните станции могат да се справя временно с натоварвания от 150 - 200 %.

- напълно автоматизиране, управлявано от процесор, което води до възможно най-добро пречистване, много нисък разход на енергия, по-ефективна работа на бактериите и от там по-рядка нужда от почистване и профилактика на съоръжението.

- възможност за дистанционен контрол и управление на всички процеси в пречиствателната станция по интернет.

- записване и преглеждане на историята на работата, възниквалите проблеми и задействане аларми.

  
Основни етапи в работата на SBR пречиствателните станции на Креация ЕООД

1. Постъпване на септичните води в пречиствателната станция

2. Седиментация

3. Анаеробна ферментация

4. Денитрификация

5. Препомпване на подготвената субстанция в отделението за нитрификация

6. Нитрификация - чрез аерация
7. Окисляване на аеробните бактерии и на някои химинчи елементи

8. Утаяване на активната утайка

9. Извличане на пречистената вода и изпомпването й навън от пречиствателната станция

10. Връщане на част от активната утайка (стабилизиране) в първото отделение за ускоряване на процесите

 

 

От тук можете да изтеглите подробното описание на технологичния процес на пречистване на отпадните води при пречиствателните станции на ROTO

 

II. Технология на работа на пречиствателните станции с гравитачно оттичане на Креация ЕООД

 Пречиствателните станции на ROTO с гравитечно преливане на някои от процесите са