КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ (СЕПАРАТОРИ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ)

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ ОТ КРЕАЦИЯ ЕООД

 

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Каломаслоуловителите (сепаратори на леки течности) служат за отделяне както на кал, листа, камъчета, пясък и други твърди отпадъци, така и леките маслени продукти с растителен произход (минерални масла и петролни продукти) от отпадъчните или площадкови води преди заустването им в канализацията или в природата (реки, дерета, дренажи и т.н.).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Инсталирането на каломаслоуловителите - сепаратори е задължително на паркинзи, автоморги, автомивки, автосервизи и ремонтни работилници, бензиностанции, складове за петролни продукти, трафопостове и ел. подстанции (заради високоволтовите трансформатори с органични масла), предприятия и заводи работещи с органични масла и т.н. (директива 89/106/EGS на ЕС).

 

ГОЛЕМИНА НА НЕШИТЕ СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ (КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ)

Креация ЕООД предлага най-разнообразните и най-големите сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) в България, а именно:

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) с клас 1 и капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) с клас 2 и капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) с клас 1 със система за отвеждане на прекомерното количество води и капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.

 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ - СЕПАРАТОРИ:

Каломаслоуловителите - сепаратори на КРЕАЦИЯ ЕООД са съставени от 2 камери (калоуловител и маслоуловител). За отделянето на калта и маслата се използва принципа на разликата в относителните тегла на нежеланите съставки спрямо водата. За по-прецизно пречистване се използва допълнително монтиран микро филтър на пътя на замърсената вода.

За подробна техническа информация кликни ТУК!

Каломаслоуловители клас II - в резервоар  Каломаслоуловители клас II - в шахтаКАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ клас II

със степен на пречистване до 100 мг/литър органични масла и петролни продукти в пречистените отпадъчни води. Те са предназначени единствено за заустване в обществена канализация или в пречиствателна станция.

Каломаслоуловители клас I - в резервоар  Каломаслоуловители клас I - в шахтаКАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ клас I

със степен на пречистване до 5 мг/литър органични масла и петролни продукти в пречистените отпадъчни води. Тези кало-маслоуловители имат вграден микро филтър и са предназначени за заустване в природата.

 

Каломаслоуловител с БайпасКАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ клас I със система Байпас за прекомерните на води

със степен на пречистване до 5 мг/литър органични масла и петролни продукти в пречистените отпадъчни води и система за принудително отвеждане на прекомерното количество на валежите от входа на каломаслоуловителя, направо към неговия изход, без да минава през камерите на каломаслоуловителя. Тези каломаслоуловители са по-известни, като каломаслоуловители с Байпас на водите.