Кало-маслоуловители клас I (с филтър)

Кало-маслоуловители клас I (с филтър) (20)

Кало-маслоуловител тип "Шахта" с вграден микро филтър с капацитет 20 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип "Шахта" с вграден микро филтър с капацитет 15 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип "Шахта" с вграден микро филтър с капацитет 10 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип "Шахта" с вграден микро филтър с капацитет 6 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип "Шахта" с вграден микро филтър с капацитет 3 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип "С" с вграден микро филтър с капацитет 1,5 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) за заустване в природата, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS150 с вграден микро филтър с капацитет 150 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS200 с вграден микро филтър с капацитет 200 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS25 с вграден микро филтър с капацитет 250 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS75 с вграден микро филтър с капацитет 75 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS100 с вграден микро филтър с капацитет 100 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS50 с вграден микро филтър с капацитет 50 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS40 с вграден микро филтър с капацитет 40 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS30 с вграден микро филтър с капацитет 30 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS20 с вграден микро филтър с капацитет 20 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS15 с вграден микро филтър с капацитет 15 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS10 с вграден микро филтър с капацитет 10 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS6 с вграден микро филтър с капацитет 6 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS3 с вграден микро филтър с капацитет 3 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS1,5 с вграден микро филтър с капацитет 1,5 л/сек. и клас на пречистване I (макс. до 5 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.