Кало-маслоуловители клас II (без филтър)

Кало-маслоуловители клас II (без филтър) (19)

Кало-маслоуловител шахта тип "B" с капацитет 54 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води), предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител шахта тип "B" с капацитет 24 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води), предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител шахта тип "А" с капацитет 12 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води), предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител шахта тип "А" с капацитет 9 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води), предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител шахта тип "C" с капацитет 1,5 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води), предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS250 с капацитет 250 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS200 с капацитет 200 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS150 с капацитет 150 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS100 с капацитет 100 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS75 с капацитет 75 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS50 с капацитет 50 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS40 с капацитет 40 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS30 с капацитет 30 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS20 с капацитет 20 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS15 с капацитет 15 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мл. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS10 с капацитет 10 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS6 с капацитет 6 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS3 с капацитет 3 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.

Кало-маслоуловител тип NS1,5 с капацитет 1,5 л/сек. и клас на пречистване II (макс. до 100 мг. непречистени петролни продукти в 1 л. изх. води) в резервоар, предназначен за подземен монтаж.