МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ (МАЗНОУЛОВИТЕЛИ, СЕПАРАТОРИ НА МАЗНИНИ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИТЕ

Мазниноуловителите са предназначени за отделяне на мазнините от животински и растителен произход от отпадъчните води преди изливането им към пречиствателната станция, обществената канализация или природата.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Тяхната употреба е задължителна за ресторанти, кухни, столови, кланици, транжорни, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и т.н. и е препоръчителна за улавяне на мазнините от отпадъчните води от кухнята преди изливането им в пречиствателна станция дори и при жилищни сгради и къщи.

ВИДОВЕ  И КАПАЦИТЕТ НА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИТЕ

Мазниноуловителите биват за подземен или за надземен монтаж. За надземен монтаж са мазниноуловители под мивка, които са малки и компактни и се монтират направо под кухненска мивка. Мазниноуловителите за подземен монтаж са монтирани в специален усилен резервоар за подземен монтаж и са предназначени за сепариране на мазнините от отпадъчните води с по-голям дебит.

 

Предлаганите от нас мазниноуловители са с обеми от 37 до 50 000 литра.

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИТЕ

Мазниноуловителите са изработени от полиетилен, отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство, съобразно стандарта EN 1825, като също така притежават означението за качество CE.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИТЕ

В първата камера се отделят едрите частици чрез седиментация и филтриране посредством филтърна решетка. Така пречистената вода преминава във втората камера, където се извършва самото отделяне на всички мазнини, като се използва принципа на разликите в относителното тегло на водата и мазнините. Натрупаната на похърхноста мазнина следвада бъде изгребвана през определено време, а пречистената вода се отвежда от дъното на мазниноуловителя към канализацията или природата.

МазниноуловителМАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ - ПРОДУКТИ