Мазниноуловители - мазноуловители

Мазниноуловители - мазноуловители (10)

Мазниноуловител (правоъгълен) NG6 - Удобна форма за инсталиране в помещения (лесно преминава през стандартни врати). Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Мазниноуловител (правоъгълен) NG4 - Удобна форма за инсталиране в помещения (лесно преминава през стандартни врати). Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Мазниноуловител (правоъгълен) NG3 - Удобна форма за инсталиране в помещения (лесно преминава през стандартни врати). Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:18

Мазниноуловител NG20

Мазниноуловител NG20 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:16

Мазниноуловител NG10

Мазниноуловител NG10 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:14

Мазниноуловител NG8

Мазниноуловител NG8 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:06

Мазниноуловител NG6

Мазниноуловител NG6 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:04

Мазниноуловител NG4

Мазниноуловител NG4 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 10:01

Мазниноуловител NG3

Мазниноуловител NG3 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.

Wednesday, 18 April 2012 09:53

Мазниноуловител NG2

Мазниноуловител NG2 - Сепаратор на животински и растителни мазнини, предназначен за подземен монтаж. За ресторанти, кухни,столови, предприатия от месодобивната, млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишлености, ферми и т.н.