ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ КОИТО КРЕАЦИЯ ЕООД ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ОСНОВНО СЕ ДЕЛЯТ НА 2 ВИДА ОТЛИЧАВАЩИ СЕ С НЯКОЛКО ПРИНЦИПНИ РАЗЛИЧИЯ:

1. БИОЛОГИЧНИ АЕРОБНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ С ПАРТИДНО УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ по системата SBR (SEQUENCING BATCH REACTOR - ПАРТИДНО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОРЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИТЕ) - най-ефективните системи за третиране на битови отпадъчни води.

пречиствателна станция MCN8

      - процесорно програмируемо управление на пречиствателната станция с LCD дисплей, памет за работата на системата от стартирането до сега, звукови и светлинни аларми и индикатори за нормална или проблемна работа и възможност за настройки на всеки един режим и процес по отделно при екстремни натоварвания.

      - напълно автоматизирана работа на пречиствателната станция с автоматично превключване между режимите на работа, зависещи от интензитета на третиране на утайките, спрямо количеството постъпващи води.

      - полиетиленови безшевни резервоари с оребряване, специално разработени за подземен монтаж, отговарящи на Европейските норми.

      - международни сертификати за качество на изходящите води и за здравината на конструкциятана пречиствателните станции , съгласно ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN 12566.

Благодарение на изброеното по-горе тези пречиствателни станции се нареждат сред най-съвремените, модерни и благонадеждни модулни битови пречиствателни станции разработвани някога. При тях риска от попадане на непречистени отпадъчни води в изходящата вода е най-нисък. Поради тази причина, само SBR системите за пречистване са единствените одобрени пречистващи системи за големи обществени пречиствателни станции!

При конструирането и производството на отделните елементи в Германия на тези пречиствателни станции и сглобяването им в Словения не е направен нито един компромис с технологията или качеството на материалите вложени в тези продукти за да се предложат на крайните клиенти едни от най-качествените пречиствателни станции.

ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА НА SBR - ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД:

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПРИ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС SBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

  

 

 2. БИОЛОГИЧНИ АЕРОБНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ С ГРАВИТАЧНО ОТТИЧАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

 

Изключително успешна система, усъвършенствана в годините от развойния отдел на ROTO, с което са решени всички недостатъци срещани при  тези системите на гравитация, достойна да се конкурира дори с SBR реактора при определени условия. Повече за предимствата на тази гравитачна пречиствателна станция пред другите подобни виж тук!

 

Пречиствателна станция ECO6

 

          - електронен програмируем модул за управление с памет и дигитален TFT дисплей.

 

          - система за дистрибуция на въздуха и преливанията в пречиствателната станция с 2 електромагнитни вентила.

 

          - липсана "мъртви" зони в пречиствателната станция. Често срещан проблем при много други гравитачни пречиствателни станции. Проблема е решен конструктивно след няколкогодишни наблюдения и промени в развойния център на завода.

 

 

 

3. MBBR - ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

 ECOBLUE

 Тези пречиствателни станции работят на принципа на "Moving Bed Biofilm Reactor" (MBBR), което по същество е гравитачна пречиствателна станция с допълнително добавени в аераторното отделение (нитрификатора), плуващи частици от специална пластмаса със специфично тегло и материал, благоприятстващ развитието на бактериите и окисляването на средата.

 Тези характеристики заедно с променената конструкция и изграденият коничен наклонен утаител със система за улавяне и отстраняване на случайно попаднала активна утайка от трета утаителна камера нареждат тези пречиствателни станции много близо до SBR-пречиствателни станции по качествени показатели.

 Високата ефективност на пречистване при променливи условия и натоварване, надеждната работа, съчетана с ниски експлоатационни разходи при по-малък обем на съоръжението, прави тези пречиствателни станции предпочитани за вили, къщи за селски туризъм, сезонни къщи с вариращо натоварване, малки хотели и жилища за постоянно живеене.

 

Пречиствателна станция EcoBlue

 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ:

Битовите пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови септични (фекални) отпадъчни води от жилища, офиси, хотели, вили, обществени сгради, производствени предприятия и др. до подходящи норми за безопасно използване или изхвърляне на пречистените води в природата.

Тези пречиствателни станции са предназначени за инсталиране в райони в които липсва работеща селищна канализация.

Пречиствателни станции Рото могат също така да заменят незаконните попивни септични ями, при които освен силна миризма има и голяма вероятност от заразяване на кладенци и подпочвени води, почва и нискорастящи плодове и зеленчуци.

 КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД:

 Пречиствателните станции са с капацитет на пречистване от 2 до 5 000 еквивалент жители (до 150 литра на еквивалент жител на денонощие).

Капацитета на тези пречиствателни станции може да варира от 50 % до 150 %, като например пречиствателна станция за 8 еквивалент жители може да работи успешно от 4 е.ж. до 12 е.ж. и то без да е необходимо пречиствателната станция да бъде настройвана от специалист по поддръжката.

Само при SBR пречиствателни станции капацитета на работа може да бъде изменян и в по-големи граници, но само след допълнително настройване на работата на тези пречиствателни станции от оторизиран за това специалист.