MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 14 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ

MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 10 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ

MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 6 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 500х170х20 със следните характеристики:

- размери:                                     500х170х20 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     8,5 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 980х180х30 със следните характеристики:

- размери:                                     980х180х30 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     19 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 800х300х30 със следните характеристики:

- размери:                                     800х300х30 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     33 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 750х400х30 със следните характеристики:

- размери:                                     750х400х30 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     31,5 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 500х600х40 със следните характеристики:

- размери:                                     500х600х40 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     28,2 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 400х300х20 със следните характеристики:

- размери:                                     400х300х20 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     11 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки за винкелова конструкция - 500х200х20 със следните характеристики:

- размери:                                     500х200х20 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     10,5 кг.

- стандарт                                      EN124

Page 1 of 18