Аеробна пречиствателна станция с оттичане на гравитация и с капацитет 2-5 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 6 еквивалентни жители