SBR-пречиствателни станции

SBR-пречиствателни станции (15)

SBR пречиствателна станция с капацитет 6 - 8 еквивалентни жители, предназначена за "плитък" монтаж на скални терени или на терени с високо ниво на подпочвените води. Пречиствателната станция може да бъде използвана и за мобилна пречиствателна станция без необходимостта от вкопаване (за временни строителни обекти или временни военни лагери и т.н.).

SBR пречиствателна станция с капацитет 4 еквивалентни жители, предназначена за "плитък" монтаж на скални терени или на терени с високо ниво на подпочвените води. Пречиствателната станция може да бъде използвана и за мобилна пречиствателна станция без необходимостта от вкопаване (за временни строителни обекти или временни военни лагери и т.н.).

SBR-S пречиствателна станция с капацитет 200 еквивалентни жители

SBR-S пречиствателна станция с капацитет 150 еквивалентни жители

SBR-S пречиствателна станция с капацитет 100 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 75 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 8 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет до 4 еквивалентни жители