SBR пречиствателна станция с капацитет 50 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 40 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 30 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 20 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 16 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 12 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет 8 еквивалентни жители

SBR пречиствателна станция с капацитет до 4 еквивалентни жители