РЕЗЕРВОАРИ

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДЪЖДОВНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ - ПЛАСТМАСОВИ РЕЗЕРВОАРИ

 Резервоари за вода 3500, 5000, 6000, 7500, 10000, 12000, 20000, 30000, 40000, 50000 литра Резервоарите са изложени в нашия шоурум "РОТОЛЕНД - СОФИЯ" - виж контакти.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА (от 500 до 50 000 литра) 

 

Ползата от резервоари за дъждовна вода

1. Пластмасовите резервоари за дъждовна вода на Roto са опростени и ефективни, както за инсталиране, така и за поддръжка и почистване.

2. Използването на тези резервоари ще се намали използването на вода от водопровода, което ще доведе до икономията на пари всеки месец.

3. Чрез нашите резервоари ще се увеличи използването на дъждовна вода, което ще допринесете за намаляване използването на питейна вода, а от там и до опазване на околната среда.

4. Резервоарите допринасят с използването на дъждовна вода да се намали или дори напълно да отпадне зависимостта на домакинството от водопровода.

5. "Мека" вода - дъждовната вода е "мека" вода, с ниско съдържание на калций и варовик, който причинява котлен камък, и поради това много подходяща за битови нужди.

6. Дъждовната вода е по-богата на минерални и хранителни вещества и не съдържа хлор, което означава, че е по-подходяща за поливане на цветя и растения от водата от водопровода.

Спестете до 65 литра ценна питейна вода на ден.

В наше време все повече внимание се обръща върху пестенето на питейна вода с оглед грижа за околната среда и намаляване на разходите. През годините, използването на питейна вода постоянно се е увеличавала. В момента средната дневна консумация на вода е 130 литра на човек на ден, и това е най-вече много ценна питейна вода! Само 2-3% от питейната вода се използва за готвене или за пиене.

98% от нуждите ни за вода могат да се осигурят от дъждовна вода.

В Словения питейната вода е с високо качество. Въпреки това, в 98 % от случаите, нашите нужди могат да се покрият от дъждовна или рециклирана вода (например: за тоалетна, за перални машини, за поливане на градини и зелени повърхности, за автомивки и др). Всеки ден, един човек може да спестява до 65 литра ценна питейна вода само чрез замяна на някои от нуждите с дъждовна вода.

Изисквания за събиране на дъждовни води:

1. Повърхност за събиране на вода - покрив или естествен наклон.
2. Канализационни тръби - дъждовната вода се пренася от покрива чрез олуци и тръби, свързани с резервоара.
3. Пясъкоуловител - за отстраняване на малките камъчета, клонки, листа и пясък.
4. Отвеждаща тръба от пясъкоуловителя до резервоара
5. Филтър - лесно отделяне на всички по-малки частици. Водата от покрива на къщата трябва да бъде филтрирана.
6. Полиетиленов (пластмасов) резервоар - резервоарът може да бъде оборудван с фин филтър, преливник, система за скачено свързване на няколко резервоара, нивомер и др.

Знаете ли, че?

Дъждовната вода може да се използва за всички битови нужди с изключение на вода за пиене и готвене. Горните цифри показват, че едно домакинство обикновено използва само 2 % от питейната вода имено за пиене или готвене, което означаве, че дъждовната вода може да се използва във всеки друг случай. Дъждовната вода може да се използва за градинарство, пране, миене на съдове, автомивка, като тоалетна вода и дори за къпане.

Средно-дневна консумация на вода е 130 литра на човек

Автомивка 3 литра
Готвене/пиене 3 литра
Миялна 7 литра
Вана и душ 45 литра
Тоалетна 40 литра
Пране 14 литра
Градинарство 10 литра
Почистване 8 литра

За резервоарите за вода

• Средният разход на вода е 130 литра на човек.
• Най-малко 50% от дневното количество, използвано в домакинството може да се замени с дъждовна вода. По този начин, на 4-членно домакинство може да спести 95 000 литра питейна вода на година.
• Резервоарите са изработени от полиетилен - материал, който е подходящ за съхранение на питейна вода.
• Дебелината на стената на нашите резервоари е от 8 до 12 мм. в зависимост от техния обем. Благодарение на отличните характеристики, формата и дебелина на стената, резервоарът е устойчив на влиянията на времето, натиска на почвата, климатичните условия, и има много дълъг жизнен цикъл.
• Когато резервоарът за вода се използва на терени с високо ниво на подпочвените води, трябва да се закрепи с метални скоби към бетонна плоча на дъното на изкопа.
• Резервоарите са направени от материал, подходящ за съхранение на питейна вода или храна - сертифицирано е от Института по обществено здраве на Марибор.
• Резервоарите са изработени от първичен (не рециклиран) материал и за това те могат да бъдат многократно и напълно рециклирани.
• Телескопичният ревизионен отвор осигурява лесен достъп до филтрите и вътрешността на резервоара. Неговата настройка позволява лесно адаптиране на височината на резервоара, според дълбочината на изкопа.
• Резервоара се затваря с пластмасов капак. Ако пластмасовия резервоар се инсталира под земята, трябва да се постави капак, който може да издържи на налягане до 600 кг. или повече.

 РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЕПТИЧНИ ВОДИ (от 1000 до 50 000 литра)

  ептичен резервоар 6000 литра

Особености на пластмасовите резервоари за септични води

Септичните пластмасови резервоари са предназначени за фекални отпадъчни води и се използват в жилищни и търговски сгради без канализация. Могат да се инсталират (вкопават) единични пластмасови резервоари или взаимно свързани резервоари за увеличаване на общия обем.

Резервоарите за септични отпадни води могат да бъдат еднокамерни, двукамерни или трикамерни резервоари според тяхното предназначение. При резервоарите за септични води с повече от една камера, отпадната вода богата на фекалии и биологично разтворими отпадъци попада в първото отделение, където са се отложили най-твърдите съставки на отпадните септични води.

В отделенията на септичните резервоари се зараждат анаеробни бактерии по естествен път и тук се наблюдават няколко процеса:

1. Разтваряне на твърдите водоразтворими органични отпадъци.

2. Ускорено гниене и втечняване на органичните отпадъци под действието на зародилите се анаеробни бактерии в това отделение.

3. При процеса на гниене се отделя метан и за това е необходимо септичните резервоари да имат отдушник.

4. Утаяване на биологично неразтворимите отпадъци (пясък, камъчета, пластмаси и т.н.).

5. Втечнената маса прелива през най-горния край на преградната стена към второто отделение.

6. Аналогични процеси се наблюдават и в следващите отделения, като при продължителния си престой отпадните води са се очистили от по-твърдата субстанция и в последното отделение водите са достатъчно течни за да бъдат изхвърлени навън.

Тези процеси могат да бъдат стимулирани и ускорени значително с богата гама препарати, като ензими и бактерии, които да втечняват гъстите утайки.

Така в септичните резервоари ще се натрупват твърди отпадъци възможно най-бавно и съответно ще се налага почистване много рядко (5-10 г.).

Някои фирми наричат пресилено тези многокамерни резервоари "Анаеробни пречиствателни станции", въпреки, че те нито са пречиствателни станции, нито са позволени от Българското законодателство.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА БИТОВИ НУЖДИ - МАЛКИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ РЕЗЕРВОАРИ И БИДОНИ

Резервоари за вода - Малки

 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ЗЪРНО - СИЛОЗИ (от 3500 до 20000 литра) 

илоз 7000 литра

 ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ  НА КРЕАЦИЯ ЕООД:

1. Приложение на полиетиленовите резервоари - за съхранение на питейна вода и всякакви течности не агресивни към полиетилена.           

2. Материал на резервоарите - първокачествен първичен (не рециклиран) линеен полиетилен със защита против стареене при излагане на слънцето (ултра-виолетова защита).

3. Начин на производство на полиетиленовите резервоари за вода - чрез ротационното леене, като повечето от тях (от 500 до 12 000 литра) са цялостни отливки, без снадки и заварки.

4. Форма на резервоарите - специално оребряване и форма, проектирана посредством специализиран проектантски софтуер, за подземен монтаж и за устояване на подземните натоварвани за голям период от време.

5. Полиетиленовите резервоари за вода, притежават международни сертификати - за здравината на резервоарите и възможността да бъдат ползвани в строителството, като трайни строителни съоръжения, съгласно изискванията на EN12566-3.

6. Резервоарите за вода на ROTO са подходящи за питейна вода - резервоарите са годни и за съхраняване на питейни води, което ги прави подходящи за да бъдат използвани за каптажи, както за малки къщи, така и за големи хотели и цели селища.

            Преимуществата пред бетонния резервоар със същия обем:

- по ниска себестойност (отчитайки материали, време, работна ръка, проектиране, поддръжка).

- ниски разходи за проектиране (направо се залагат готовите чертежи на резервоарите)
 
- малко тегло - лесен транспорт, разтоварване и манипулиране - в повечето случаи не е необходима механизация
 
- бърз монтаж (изкоп и пясъчно легло 20 см.) без да е необходимо укрепване на изкопа с бетон.
 
- дълъг живот - практически не гният и не стареят
 
 
- липса на необходимост от поддръжка (при бетона на всеки няколко години се налага основен ремонт)
 
- лесен ремонт (дори при смачкване или пробиване, лесно може да се изправи или завари с екструдер)