MBBR-пречиствателни станции

MBBR-пречиствателни станции (3)

MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 14 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ

MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 10 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ

MBBR ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ДО 6 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ