Отводнителни решетки с рамка - 400х400х80 със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х80 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     37 кг.

- стандарт                                      EN124

- особености                                  със самозаключващ механизъм към рамката

Отводнителни решетки с рамка - 400х400х78 със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х78 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     29 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки с рамка - 400х400х78 със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х78 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     29 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки с рамка - 400х345х45 със следните характеристики:

- размери:                                     400х345х45 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     39,5 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки с рамка - 300х300х35 със следните характеристики:

- размери:                                     300х300х35 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     20 кг.

- стандарт                                      EN124

Отводнителни решетки с рамка - 300х300х35 със следните характеристики:

- размери:                                     300х300х35 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     20 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х35 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     63 кг.

- стандарт                                      EN124

-особености                                   без заключване

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х80 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     70 кг.

- стандарт                                      EN124

-особености                                   без заключване

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х80 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     74 кг.

- стандарт                                      EN124

-особености                                   с панти и самозаключващ механизъм към рамката

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х80 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     62 кг.

- стандарт                                      EN124

-особености                                   с панти и самозаключващ механизъм към рамката