Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х60 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     56 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х60 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     56 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х35 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     37,2 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     600х600х35 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     37,2 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     500х500х35 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     26 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     500х500х35 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     26 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х45 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     16 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х45 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     20,4 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     400х400х45 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     20,4 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     350х350х40 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     15,5 кг.

- стандарт                                      EN124