Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     350х350х40 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     15,5 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     300х300х40 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     13 кг.

- стандарт                                      EN124

Квадратен капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- размери:                                     300х300х40 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     13 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак-решетка за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     62 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак-решетка за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     62 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          400 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     52 кг.

- особености:                                 с вентилация и самозаключващ механизъм

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          250 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     52 кг.

- особености:                                 с вентилация и самозаключващ механизъм

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     38 кг.

- особености:                                 с вентилация

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 600 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     38 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

 диаметър на светлия отвор:         Ф 500 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                високоякостен сферографитен чугун GGG

- тегло на комплекта:                     30 кг.

- стандарт                                      EN124