Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 500 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     30 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 450 мм.

- товароносимост:                          125 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     21,2 кг.

- стандарт                                      EN124

Кръгъл капак за канализационна шахта с рамка със следните характеристики:

- диаметър на светлия отвор:         Ф 450 мм.

- товароносимост:                          50 кN

- марка чугун:                                сив чугун GG

- тегло на комплекта:                     18,7 кг.

- стандарт                                      EN124

Пясъкоуловителна шахта с диаметър 600 мм. и височина 800 мм. с филтърна решетка от инокс.

Пясъкоуловителна шахта с диаметър 400 мм. и височина 800 мм. с филтърна решетка от инокс.

Силоз 10 000 литра с размери: диаметър 2330 мм. и височина 4000 мм.

Силоз 12 000 литра с размери: диаметър 2000 мм. и височина 8200 мм.

Силоз 15 000 литра с размери: диаметър 2000 мм. и височина 6850 мм.

Силоз 10 000 литра с размери: диаметър 2000 мм. и височина 4900 мм.

Силоз 3 000 литра с размери: диаметър 1800 мм. и височина 2150 мм.