Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3750 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3500 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3250 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3000 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2750 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2500 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2250 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2000 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1750 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1500 мм.