Водомерна шахта (кръгла) с размери: диаметър 1120, височина 1250 мм.

Водомерна шахта (квадратна) с размери: 580 х 480 х 1000 мм.

RGS шахти (помпени) с диаметър 1200 мм. и височини, както следва:

Височина: 1500 мм.

Височина: 1750 мм.

Височина: 2000 мм.

Височина: 2250 мм.

Височина: 2500 мм.

Височина: 2750 мм.

Височина: 3000 мм.

Височина: 3250 мм.

Височина: 3500 мм.

Височина: 3750 мм.

Височина: 4000 мм.

Кабелна шахта MPKJ с размери: 415 х 550 х 310 мм.

Кабелна шахта PKJ с размери: диаметър 1000 мм., височина 950 мм.

Кабелна шахта PKJ с размери: диаметър 800 мм., височина 950 мм.

Кабелна шахта PKJ с размери: диаметър 600 мм., височина 830 мм.

Кабелна шахта SM2 (двукамерна) за оптични кабелни връзки.

Размери: 895 х 700 х 320

Кабелна шахта SM1 (с капак) за оптични кабелни връзки.

Размери: 820 х 640 х 540

Пясъкоуловителна шахта с диаметър 625 мм. и височина 1500 мм.