Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1150 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1000 мм.

Канализационна шахта тип I с диаметър 1200 мм. за присъединяване на оребрени канализационни тръби DN 1200

Височина 2000 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4500мм.

Височина 5000 мм.

Канализационна шахта тип I с диаметър 1000 мм. за присъединяване на оребрени канализационни тръби DN 500 или DN 630

Височина 1250 мм.

Височина 1500 мм.

Височина 1750 мм.

Височина 2000 мм.

Височина 2250 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 2750 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3250 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 3750 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4250 мм.

Височина 4500 мм.

Височина 4750 мм.

Височина 5000 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с диаметър 1000 мм. за присъединяване на гладки тръби DN 250; DN 315 или DN 400

Височина 1250 мм.

Височина 1500 мм.

Височина 1750 мм.

Височина 2000 мм.

Височина 2250 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 2750 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3250 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 3750 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4250 мм.

Височина 4500 мм.

Височина 4750 мм.

Височина 5000 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 5000 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4750 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4500 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4250 мм.

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4000 мм.