Резервоари за вода

Резервоари за вода (16)

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПИТЕЙНА ИЛИ ДЪЖДОВНА ВОДА

Ето резервоарите, които предлагаме:

Резервоар с обем 10 000 литра, подходящ както за надземен, така и за подземен монтаж.

Резервоар с обем 5 000 литра, подходящ както за надземен, така и за подземен монтаж.

Резервоар с обем 7 500 литра, подходящ както за надземен, така и за подземен монтаж.

Резервоар с обем 3 500 литра, подходящ както за надземен, така и за подземен монтаж (плитък монтаж на скални терени или на терени с високо ниво на подпочвените води).

Friday, 13 April 2012 11:24

Резервоар 50 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 50 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Friday, 13 April 2012 10:24

Резервоар 40 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 40 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Friday, 13 April 2012 10:21

Резервоар 30 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 30 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Friday, 13 April 2012 10:14

Резервоар 20 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 20 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Friday, 13 April 2012 10:11

Резервоар 12 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 12 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Friday, 13 April 2012 10:05

Резервоар 8 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 8 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Thursday, 12 April 2012 13:17

Резервоар 2 200 литра

Полиетиленов резервоар за вода с обем 2200 литраРезервоар за вода с капацитет 2 200 литра, предназначен за подземен монтаж. Размери д. 1840; ш. 1400; в. 1550 мм.

Thursday, 12 April 2012 13:14

Резервоар 6 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 6 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Thursday, 12 April 2012 13:12

Резервоар 5 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 5 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Thursday, 12 April 2012 12:49

Резервоар 3 500 литра

Резервоар за вода с капацитет 3 500 литра, предназначен за подземен монтаж

Thursday, 12 April 2012 10:46

Резервоар 1 000 литра

Резервоар за вода с капацитет 1 000 литра, предназначен за подземен монтаж

Thursday, 12 April 2012 09:41

Резервоар 500 литра

Резервоар за вода с капацитет 500 литра, предназначен за подземен монтаж