ШАХТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Всички наши шахти са произведени от полиетилен чрез метода на ротационното леене и представляват една единствена отливка, без шевове, снадки и уплътнения с цел постигане на максимална здравина и дълъг живот при тежки условия дори и инсталирани под натоварени пътни артерии.

СЕРТИФИКАТИ Мазниноуловителите са изработени от полиетилен, отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство, съобразно стандарта EN 1610, като също така притежават означението за качество CE.

ВИДОВЕ: В зависимост от предназначението и конкретните изисквания, шахтите основно биват няколко вида:

1. Канализационни шахти 

2. Успокоителни шахти 

3. Пясъкоуловителни шахти 

4. Кабелни шахти 

5. RGS шахти (помпени) 

6. Водомерни шахти 

Броя, размера и ъгъла спрямо шахтата на входящите и изходящи тръби може да варира в зависимост от тяхното предназначение. Шахтите се обурудват и с вътрешни стълби от цинк или пластмаса, както и с най-различни капаци с товароносимост достигаща до 40 тона.