Канализационни шахти

Канализационни шахти (32)

Tuesday, 24 April 2012 17:32

Ф 1200 DN 1200 Type I

Канализационна шахта тип I с диаметър 1200 мм. за присъединяване на оребрени канализационни тръби DN 1200

Височина 2000 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4500мм.

Височина 5000 мм.

Monday, 23 April 2012 13:36

Ф 1000 DN 500; 630 Type I

Канализационна шахта тип I с диаметър 1000 мм. за присъединяване на оребрени канализационни тръби DN 500 или DN 630

Височина 1250 мм.

Височина 1500 мм.

Височина 1750 мм.

Височина 2000 мм.

Височина 2250 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 2750 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3250 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 3750 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4250 мм.

Височина 4500 мм.

Височина 4750 мм.

Височина 5000 мм.

Monday, 23 April 2012 11:19

Ф 1000 DN 250; 315; 400, Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с диаметър 1000 мм. за присъединяване на гладки тръби DN 250; DN 315 или DN 400

Височина 1250 мм.

Височина 1500 мм.

Височина 1750 мм.

Височина 2000 мм.

Височина 2250 мм.

Височина 2500 мм.

Височина 2750 мм.

Височина 3000 мм.

Височина 3250 мм.

Височина 3500 мм.

Височина 3750 мм.

Височина 4000 мм.

Височина 4250 мм.

Височина 4500 мм.

Височина 4750 мм.

Височина 5000 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:33

Ф 800 х 5000 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 5000 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:31

Ф 800 х 4750 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4750 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:30

Ф 800 х 4500 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4500 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:29

Ф 800 х 4250 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4250 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:27

Ф 800 х 4000 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 4000 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:27

Ф 800 х 3750 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3750 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:25

Ф 800 х 3500 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3500 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:23

Ф 800 х 3250 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3250 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:22

Ф 800 х 3000 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 3000 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:21

Ф 800 х 2750 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2750 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:20

Ф 800 х 2500 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2500 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:18

Ф 800 х 2250 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2250 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:17

Ф 800 х 2000 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 2000 мм.

Saturday, 21 April 2012 19:15

Ф 800 х 1750 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1750 мм.

Saturday, 21 April 2012 18:46

Ф 800 х 1500 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1500 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:51

Ф 800 х 1250 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1250 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:49

Ф 800 х 1000 Type Y;I

Канализационна шахта тип Y или I с размери: диаметър 800 мм. височина 1000 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:46

Ф 600 х 3000 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 3000 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:45

Ф 600 х 2750 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 2750 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:44

Ф 600 х 2500 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 2500 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:43

Ф 600 х 2250 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 2250 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:42

Ф 600 х 2000 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 2000 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:40

Ф 600 х 1900 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 1900 мм.

Saturday, 21 April 2012 17:12

Ф 600 х 1750 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 1750 мм.

Saturday, 21 April 2012 16:21

Ф 600 х 1500 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 1500 мм.

Saturday, 21 April 2012 16:19

Ф 600 х 1250 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 1250 мм.

Saturday, 21 April 2012 16:16

Ф 600 х 1000 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 600 мм. височина 1000 мм.

Saturday, 21 April 2012 16:14

Ф 400 х 1500 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 400 мм. височина 1500 мм.

Saturday, 21 April 2012 16:00

Ф 400 х 1000 Type Y

Канализационна шахта тип Y с размери: диаметър 400 мм. височина 1000 мм.