RGS шахти (помпени)

RGS шахти (помпени) (1)

Wednesday, 25 April 2012 09:13

RGS шахти (помпени)

RGS шахти (помпени) с диаметър 1200 мм. и височини, както следва:

Височина: 1500 мм.

Височина: 1750 мм.

Височина: 2000 мм.

Височина: 2250 мм.

Височина: 2500 мм.

Височина: 2750 мм.

Височина: 3000 мм.

Височина: 3250 мм.

Височина: 3500 мм.

Височина: 3750 мм.

Височина: 4000 мм.