Успокоителни шахти

Успокоителни шахти (7)

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 2500 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 2150 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1900 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1650 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1400 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1150 мм.

Успокоителна шахта с диаметър 800 мм. и височина 1000 мм.