Водомерни шахти

Водомерни шахти (2)

Водомерна шахта (кръгла) с размери: диаметър 1120, височина 1250 мм.

Водомерна шахта (квадратна) с размери: 580 х 480 х 1000 мм.