РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ

ГОЛЕМИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА, ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ

Противопожарни резервоари

Големите резервоари за вода на ROTO, предназначени за подземен монтаж са с максимален обем 50 000 литра и са проектирани с подходящи размери за да бъдат превозвани посредством стандартно полуремарке прицеп. Тези резервоари са много подходящи за използване за събиране и съхраняване на вода и други течности в големи промишлени количества от предприятия, цехове, фабрики, заводи, складове, логистични центрове и т.н.

Чрез тези наши големи резервоари и в изпълнение на изискванията на "НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар", изграждаме големи противопожарни резервоари (водосъдържатели), които биват свързвани към помпите на противопожарната и спринклерната инсталация, там където е необходимо (големи предприятия, офиси и търговски площи и др.).

Чертеж противопожарен резервоар

Благодарение на конструкцията на нашите резервоари и на материала (полиетилен с ниска плътност), от който са изработени (отляти), резервоарите на ROTO са много подходящи за изграждане на големи резервоари на модулен принцип.

Във всеки един момент общия обем на инсталираните резервоари може да бъде увеличен, чрез вкопаване на допълнителни резервоари и чрез свързването им с първоначално инсталираните резервоари.

Друго ценно качество на тези резервоари е че винаги е възможно вече инсталирани (вкопани) резервоари да бъдат изровени, измити, преместени и инсталирани на друго място.

Дори когато отпадне необходимостта на клиента от използване на вече закупени и инсталирани резервоари, е възможно те да бъдат демонтирани и продадени, като резервоари втора ръка или да бъдат рециклирани 100 %.

Фирма Креация може да изкупи обратно вашите вече не нужни полиетиленови резервоари на ROTO или да ви посредничи при продамавено на тези резервоари втора ръка.

Противопожарни резервоари 2

 

 ПРЕДИМСТВА НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ НА КРЕАЦИЯ

Нашите резервоари за вода имат няколко очевидни преимуществата пред бетонните резервоари със същия обем, които ги правят много по-подходящи за трайно влагане в строителство, като противопожарни резервоари и други големи резервоари за промишлени нужди, а именно:

            - полиетиленовите резервоари са по-евтини, отчитайки всички необходими разходи (за проектиране, за изграждане, за хидроизолиране, за поддръжка и т.н.).

            - много по-бърз монтаж в сравнение с бетонните резервоари. Необходимо е само изкопавне, полагане, свързване и зариване, без да е необходимо дори укрепване на изкопа с бетон в общия случай. Всичко това може да бъде направено при по-малки обеми дори в рамките на 1 ден за разлика от бетонните резервоари при които се изисква много голямо технологично време (поне 3 седмици) и добри метеорологични условия.

            - много по-голям експлоатационен период в сравнение с бетонните резервоари (полиетилена има период на разпад 500 години и практически не гние).

            - никакви разходи за поддръжка. При бенонните резервоари е необходимо подмана на хидроизолацията на всеки 5 години, а понякога дори и по-често.

            - много лесен ремонт и монтиране на допълнителни устройства и щуцери. При полиетиленовите резервоари всичко това става лесно чрез ръчен заваръчен екструдер и дори и при механична повреда, лесно може да бъде заварен резервоара отвътре, без да се изравя от земята.

Вода - огън