РЕЗЕРВОАРИ

РЕЗЕРВОАРИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предлаганите от нас резервоари от полиетилен са с обеми от 2 000 до 50 000 литра и са предназначени за:

1. Резервоари за събиране на дъждовни води или съхранение на питейна вода за битови нужди. Тези резервоари се използват за захранване на домакинството с битова или питейна вода или осигуряване на вода за поливане.

 Диаграма на потребление на вода в домакинстото

 
Диаграма вода домакинствоРезервоари за дъждовни води

 

2. Резервоари за събиране и съхраняване на септични отпадни води (изгребна яма).

 Септичен резервоар

 

3. Големи резервоари от полиетилен. Резервоари за големи количества вода за промишлени нужди, включително за противопожарен воден запас.

 Големи резервоари

 4. Резервоари за съхраняване на всякакви течности не агресивни към полиетилена включително и за промишлени нужди. В това число резервоари за киселини, основи и всякакви химикали в допустими умерени концентрации.

Резервоарите могат лесно да бъдат свързвани скачено един друг за постигане на много големи обеми.

 Скачени резервоариЗаварени резервоари

 

ВИДОВЕ РЕЗЕРВОАРИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

1. Резервоари за чисти води (включително за питейни)

Резервоар 12000 резервоари за подземен монтаж (от 500 литра до 50 000 литра)
Резервоар 10000 резервоари за надземен монтаж - самостоящи (3500 л, 5000 л, 7500 л. и 10000 литра)

2. Резервоари за септични отпадни води (от 500 литра до 50 000 литра)

Резервоар септичен - резервоари с една камера
- резервоари с две камери
- резервоари с три камери

СТРУКТУРА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

Резервоарите на Roto са произведени от първокачествен полиетилен със защита против стареене при излагане на слънцето (ултра-виолетова защита). Метода на производство на тези резервоари е ротационното леене. Резервоарите с обем до 12 000 литра са произведени от цялостна отливка, без снадки, заварки и уплътнения, а тези с обем над 12 000 литра - от 2 или повече отливки, сглобени посредством неръждаеми крепежни елементи, както и заварени отвътре и отвън.

 Матрица резервоар 12000

 От 2008 г. предлагаме нашите резервоари за подземен монтаж в нова усъвършенствана форма. Проектирането на новите резервоари се осъществи посредством специализиран софтуер за постигане на оптимална форма на резервоари за подземен монтаж с възможно най-малко вътрешно и външно напрежение във всяка една точка по време на експлоатация под действието на подземните натоварвания за голям период от време.

Тестове при проектиране на новата форма Тестове нова форма

С разработването на новата форма на резервоарите се постигна:

• Подобряване на здравината• Намаляване на теглото• Нов дизайн• Морално остаряване на старите резервоари• По-лесно сглобяване на скачени резервоари• Подобряване на производствения процес• Създаване на по-качествен продукт

От 2013 година всички резервоари с обем 12 000 литра и повече, предназначени за подземен монтаж се произвеждат в последната модифицирана матрица за получаване на оптимална здравина в зоните, които са предназначени за присъединяване на входни или изходни тръби. Поради специфичното предназначение на тези зони е възможно потенциално отслабване на конструкцията, предизвикано от допълнително изрязаните отвори за присъединяване на тръби, както и от голямата сила на действие на вече заварена към резервоара тръба, действаща, като лост под действието на движенията на земните маси при улягането им.

Точно в тези зони е изградено допълнително ребро, поддържащо конструкцията.

Подобрена форма с ребро за усилване на слабите зони

 

PIA СЕРТИФИКАТИ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

1. Резервоарите притежават международни сертификати (номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen), относно здравината на резервоарите и възможността да бъдат ползвани в строителството, като трайни строителни съоръжения, съгласно изискванията на EN12566-3.

2. Нашите резервоари притежават и сертификат, удостоверяващ тяхната годност за съхранение на питейна вода и течности от хранително-вкусовата промишленост.

3. Декларация за съответствие на изискванията на Европейска директива 89/106/ЕЕС, относно конструкцията и относно изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.

Поради това тези резервоари са подходящи да бъдат използвани за каптажи, както за малки къщи, така и за големи хотели и цели селища!

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ПРЕД БЕТОННИТЕ

- по ниска себестойност (отчитайки материали, време, работна ръка, проектиране, поддръжка).

- ниски разходи за проектиране (направо се залагат готовите чертежи на резервоарите)

- малко тегло - лесен транспорт, разтоварване и манипулиране - в повечето случаи не е необходима механизация

- бърз монтаж (изкоп и пясъчно легло 20 см.) без да е необходимо укрепване на изкопа с бетон.

- дълъг живот - практически не гният и не стареят

- липса на необходимост от поддръжка (при бетона на всеки няколко години се налага основен ремонт)

- лесен ремонт (дори при смачкване или пробиване, лесно може да се изправи или завари с екструдер)

Ако не искате да стане това:

Резервоар от бетонРезервоар от бетонРезервоар от бетон


Инсталирайте това:

Резервоари за вода 12000, 20000, 30000, 40000, 50000 литра

 

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С UV-ЗАЩИТА ИЛИ "НЕ СЪМ БОГАТ ЗА ДА КУПУВАМ ЕВТИНО"

ЗАЩО ИМЕННО ПОЛИЕТИЛЕН С НИСКА ПЛЪТНОСТ?

 Полиетилен с ниска плътност е един от най-подходящите материали за направата на резервоари за вода, предназначен за подземен монтаж, поради факта, че този материал не гние и не корозира и запазва много дълго време своите качества. Периода на неговия разпад е с продължителност около 500 години. Освен това при прегъване полиетиленът с ниска плътност е много по устойчив от полиетилен с висока плътност. Примерно при смачкване на резервоар при възникнали непредвидени обстоятелства, резервоара няма да се счупи и няма да се пробие. След изправянето на резервоара той ще продължи да върши безпрепятствено предназначението си. При полиетилена с висока плътност ще се получи слаба зона на мястото на прегъването и дори може да се стигне до нарушаване на цялоста на стената и пробив. Полипропиленов резервоар подложен на натиск и огъване би се счупил на няколко парчета при което няма да е възможно да бъде възстановен.

Ето защо полиетилена с ниска плътност е по-скъп материал за производство:

 Полиетилен:

—(CH2—CH2)—

 

Получаване. Чрез радикалова полимеризация (Х=Н). При катализатор пероксиди реакцията изисква високо налягане (70 атм.) и висока температура (100°С). Полученият полиетилен - високо налягане (ниска плътност) е аморфен и има разклонени макромолекули с мол. маса до 50 000. Ако полимеризацията се проведе в присъствието на т. нар. катализатор на Циглер (TiCl4), достатъчно е налягане само около 2 атм. и температура 50-70°С, в резултат на което се образува линеен полиетилен - ниско налягане (висока плътност) с мол. маса до 3 млн. и с висока степен на кристалност.

 

Свойства. Полиетиленът - високо налягане е безцветен полупрозрачен материал (външно наподобава твърд парафин) - термично нестабилен, мек и гъвкав, стапя се при 85-110°С, а се встъклява при —50°С. Има инертния характер на висшите наситени въглеводороди спрямо органични разтво-рители, киселини и основи.

 

Приложение. Стоки за бита, опаковъчни материали (фолио, банки, флакони, бутилки, пенопласти и др.). Много добър електроизолатор. Разрешен е за опаковка на хранителни изделия и лекарства!

Ето защо ROTO-Словения са избрали именно полиетилен с ниска плътност и UV-защита, като материал за изработката на своите резервоари, независимо от по-високата цена спрямо останалите пластмаси.