ДИСТРИБУТОРИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Станете Дистрибутор на продуктите на Креация ЕООД

Креация ЕООД ще набира фирми и физически лица за дистрибуция в България на своите продукти и изграждане на дистрибуторска мрежа в Страната.

Дистрибутирането на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в строителството и ВиК, шоурум, рекламни пана и билбордове, готова клиентска мрежа и др. ще увеличат значително шансовете за реални продажби на продуктите.

За предпочитане е дистрибуторите да обхващат даден регион от Страната и да не се дублират с други действащи дистрибутори на Креация ЕООД в този регион, освен ако и другите дистрибутори не са съгласни.

Към момента Креация ЕООД има действащ дистрибутор само за Варна и региона и това е фирма Юнит Комфорт ЕООД.

За повече информеция се обадете на телефоните на Креация ЕООД или пишете на имейла.