РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Производствена сграда
Място: Божурище - София

За нуждите на завод за рециклиране на вторични суровини в кв. Божурище - София е инсталиран е 22 000 литров резервоар за подземен монтаж за поливни нужди. Помпените съоръжения са монтирани в резервоара.