РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 22 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди) и помпена шахта

Обект: Община Горна Малина
Място: с. Горна Малина

22 кубиковият полиетиленов резервоар за вода за подземен монтаж е инсталиран за нуждите на сградата на общината в с. Горна Малина с цел събиране на водите от близкия сондаж и ползването им за поливни нужди на общината. Помпите на поливната система са разположени в полиетиленова помпена шахта вкопана до самия полиетиленов резервоар.