РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 30 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Тролейбусно депо гр. Плевен
Място: гр. Плевен

Инсталиран е 30 кубиков полиетиленов резервоар за вода за подземен монтаж за събиране на водите от близкия сондаж и използването им за поливните нужди на зелените площи на територията на тролейбусното депо на гр. Плевен. Водочерпенето са извършва от самозаливни помпи в сухата камера до резервоара.