РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 30 000 и 20 000 литра (тип резервоари за вода за производствени нужди)

Обект: Завод за електрически компоненти
Място: Пловдив

За нуждите на завод за електрически компоненти в гр. Пловдив са инсталирани 2 бр. резервоари за вода с обем 30000 и 20000 литра. Резервоарите ще се ползват за съхраняване на вода за поливни нужди и за приеване на води за нуждите на производствения процес.