РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 5 000 литра (тип ИЗГРЕБНА ЯМА - резервоари за вода за септични нужди) и 6 000 литра РЕЗРВОАР (тип резервоари за поливни нужди)

Обект: Къща за гости по Европейски проект
Място: Троян

Тези рзеервоари са инсталирани за различни цели. Резервоарът с обем 6000 литра е предназначен да събира дъждовните води за да се използват за поливане. Резервоарът с обем 5000 литра е предназначен да събира отпадъчните води от къщата за гости. Събраните отпадни води ще се извозват със специализирана техника.