РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 5 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Частен дом
Място: с. Горно Драгичево

За нуждите на частен дом в с. Горно Драгичево - обл. Перник е монтиран 5 000 литров резервоар за битово-питейни нужди. Помпените съоръжения са инсталирани в резервоара.