РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 50 000 литра (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Стадион Момчилград
Място: Молчилград

Резервоар за вода е инсталиран с цел събиране на сондажни води и използването им за поливни нужди на местния градски стадион в гр. Момчилград.