РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 90 000 ЛИТРА (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: РИНГ МОЛ
Място: СОФИЯ

За изграждане на поливна система на търговски център Ринг-мол в гр. София са инсталирани 9 броя вертикални полиетиленови резервоари за вода за подземен монтаж свързани скачено помежду си посредством полиетиленови тръби. Помпите са инсталирани в суха бетонова камера в непосредствена близост до резервоарите.