ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 16 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Ваканционно селище
Място: Лозенец - обл. Бургас

За нуждите на малък хотелски комплекс за 20 човека в с. Лозенец - обл. Бургас е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води. Така пречистените отпадъчни води след пречиствателната станция са заустени в резервоар за поливни цели и с помпа излишните води се препомпват към попивно поле.