ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 20 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Жилищна кооперация
Място: кв. Драгалевци

Инсталирана е SBR пречиствателна станция за нуждите на жилищна кооперация с 10 апартамента. Пречистената вода е отведена в дренаждата система на сградата.