ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 20 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и Мазниноуловител

Обект: Хотел и Ресторант
Място: с. Падина - обл. Варна

За нуждите на ресторант - градина и хотел "Вила МАрциана" е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR с най-висок клас на пречистване на битовите отпадъчни води. Пречистената вода е заустена в система за отвеждане на дренажните води.