ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) - плитка

Обект: Еднофамилна къща
Място: с. Чирен

За нуждите на еднофамилна къща е инсталирана SBR пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води. Поради наличието на твърди скали под земята е избран модел на пречиствателна станция за плитък монтаж. Пречистените води от тази пречиствателна станция се отвеждат към плитко разположена дренажна система.