ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар 2000 литра за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: Варна

За нуждите на еднофамилна къща на българското черноморие (гр. Варна) е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции с най-висок клас за пречистване на битовите отпадни води. След пречистването на водите, същите се събират в полиетиленов резервоар за вода с обем 5000 литра за поливни цели. Излишната пречистена вода се отвежда за попиване под земята без опасност от биологично заразяване на природата.