ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 4 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води

Обект: Частен дом
Място: гр. Ловеч

Инсталираната SBR пречиствателна станция пречиства отпадните води от къщата за постоянно живеене и отвежда пречистената вода в резервоар за вода. Тази вода се използва за поливни цели на тревата, цветята и дърветата в имота на клиента. Излишната вода се отвежда към попивно поле.