ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилна къща
Място: с. Бобен, обл. София

За нуждите на еднофамилна къща за постоянно живеене е инсталирана проточна аеробна биологична пречиствателна станция с гравитачно оттичане за пречистване на всички отпадни води. Пречистената вода се отвежда направо към дренаж за попиване в земята.