ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и полиетиленов резервоар за вода

Обект: Еднофамилна къща
Място: гр. Банкя - Градоман

Инсталирана е пречиствателна станция за отпадъчни води за нуждите на еднофамилна къща в гр. Банкя. Пречистените води се отвеждат към полиетиленов резервоар за подземен монтаж с обем 2000 литра за поливни нужди.